multimedia en computer services

Computer APK

Net als met een auto heeft een computer ook onderhoud nodig.
Dit onderhoud is belangrijk voor de  veiligheid van uw data.

Wat valt er onder een computer APK

  • onnodige programma’s en bestanden verwijderen
  • alle instellingen nakijken
  • onnodige start-up processen uitschakelen (voor een snellere opstart)
  • gehele beveiliging checken
  • anti-virus software en spyware worden gecontroleerd.
  • eventuele (fout)meldingen oplossen.
  • capaciteit controleren
  • Schoon maken ventilatoren

Dit alles al voor 25 euro per computer

zijn er eventueel problemen wordt er overlegt met u over een oplossing

Advies is 1x per jaar een computer APK.