multimedia en computer services

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Yoranruiter.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yoranruiter.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yoranruiter.nl verstrekt. Yoranruiter.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw type besturing
– U merk van uw device
– Uw probleem met uw device

 

WAAROM YORANRUITER.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

Yoranruiter.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
Daarnaast kan Yoranruiter uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, te contacteren over eventuele kosten of extra kosten .

HOE LANG YORANRUITER.NL GEGEVENS BEWAART

Yoranruiter.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. en zes maand als er een opdracht uitgevoerd wordt.

DELEN MET ANDEREN

Yoranruiter verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering of betaling van een opdracht met u.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Bestel@yoranruiter.nl of telefonisch. Yoranruiter.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

cookies en of vergelijkbare technieken

Yoranruiter.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

BEVEILIGEN

Yoranruiter.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yoranruiter.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yoranruiter.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Yoran Ruiter.